Wat is je probleem

Het lijkt zo eenvoudig de start van een webdesign project . De klant vraagt om een bepaalde website. En die ga je samen met je team maken. Behalve dan… De vraag die je klant je stelt is meestal niet de juiste. De klant vraagt om een bepaald type website. Maar heeft nog nooit een website gemaakt, hoe weet hij/ zij dan dat het een goede oplossing is voor het probleem? En is het probleem eigenlijk wel goed beschreven, of zou het probleem iets abstracter moeten worden geformuleerd of juist concreter. Een belangrijke eerste stap in een project is definieren wat er aan de hand is. Dit definieren is niet de taak van de klant, maar van de designer.

Binnen de opleiding gebruiken we hier verschillende methoden voor. Zo gebruiken we vaak de term “design gap”, de term “reframing”, en als methode wordt vaak laddering toegepast. Een introductie van het begrip design gap kun je hier vinden.

Een mooie introductie van “reframing” vind je hier.

Abstraction laddering 1, Abstraction laddering 2

How-why laddering