Taal analyse

Mijn app Lezer laat kinderen oefenen met het lezen van zinnetjes. De app maakt hierbij veel gebruik van emojoies om te komen tot een beeld-woord associatie bij het kind. Bij een zin als “ik ga naar school”, zal voor het woord school een emoji of een andere afbeelding worden getoond.

Om dit voor elkaar te krijgen moet elke zin die gebruikt wordt in de App worden geanalyseerd. Wat zijn de werkwoorden? Wat zijn de zelfstandige naamwoorden? Binnen iOs bestaat hier het Natural language framework voor. Dit framework stelt je in staat om zinnen te analyseren. Echter werkt dit framework niet voor Nederlands. Om toch gebruik te maken van taal analyse heb ik ervoor gekozen om Spacy te gebruiken. Dit is een python bibliotheek. Helaas betekent dit ook dat alle zinnen op een webserver moeten worden geanalyseerd. Voor de opzet van een simpele webserver gebruik ik nu Flask. Spacy levert heldere resultaten op, voor de zin “ik ga naar school” worden de volgende resultaten opgeleverd:

[{"token": "Ik", "lemma": "ik", "pos": "PRON"}, {"token": "ga", "lemma": "gaan", "pos": "VERB"}, {"token": "naar", "lemma": "naar", "pos": "ADP"}, {"token": "school", "lemma": "school", "pos": "NOUN"}]