Dagplanning experiment

In de afgelopen vakantie heb ik een experimentje uitgevoerd. Mijn dochter Tara van 14 zit inmiddels vol in de pubertijd. Een tijd waarin je je los wilt maken van je ouders. Maar dat gaat niet zo eenvoudig als je door een verstandelijke beperking veel hulp nodig hebt bij de dagelijkse taken. Tot nu gebruikten we een dagschemaatje waarop staat wat ze zou moeten doen. Denk hierbij aan zaken als “tanden poetsen” en “haren kammen”. Maar dat schemaatje ligt ergens verkreukeld in een hoekje.

Geïnspireerd door de resultaten van de eerste minicase heb ik besloten om te bekijken wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een interactief prototype. Het idee achter het prototype is dat er tijdig informatie wordt gegeven over taken die gedaan moeten worden. Als de tijd verlopen is, dan wordt de set van taken verborgen.

Een grote uitdaging bij het digitale prototype is dat zodra mijn dochter een iPad tot haar beschikking heeft er ook veel andere afleidende apps beschikbaar worden. Stap 1 was om te komen tot een “gecontroleerde omgeving”. De iPad staat nu altijd in “Apparaat vrije tijd”, waarbij maar twee apps toegestaan zijn. Een app om muziek mee af te spelen (mijn app MusicRoom) en de app voor de dagplanning.

Een tweede uitdaging is dat de dagplannigs app geen aantrekkingskracht heeft: op een aantal momenten zijn er taken te tonen, maar op veel momenten op de dag is er niets te zien. Dus als je de app opstart moet je of een klusje doen, of er staat helemaal niets. De voorlopige oplossing is dat er nu leuke ideeën staan van activiteiten die je zou kunnen gaan doen ter inspiratie.

Tot nu lijkt de aanpak al iets effect te hebben. Mijn dochter gebruikt zo af en toe de app om grip te krijgen. En het lijkt dat ze meer bezig is om de belangrijke taken tijdens het opstaan te doen, zonder dat ze daarbij haar ouders nodig heeft. Dag experiment